TRINITY MONO POWER AMPLIFIERS

GALLERY
REVIEWS

„(…) Moje pierwsze wrażenie, które później się w pełni obroniło, brzmiało: jedne z najlepszych wysokich tonów, jakie było mi słyszeć nie tylko z lampy, ale w ogóle. Niezwykle czyste, dźwięczne ale i gładkie, dociążone, bez jakichkolwiek oznak wyostrzeń czy ziarnistości (…). Te lampy oferują rozdzielczość na bardzo wysokim poziomie – każde dobre nagranie orkiestrowe to pokaże, pozwalając rozróżnić i śledzić bez wielkiego wysiłku dowolny instrument czy partię instrumentów, pozwalając delektować się drobnymi smaczkami, których jest w takich nagraniach mnóstwo (…). Co bardzo istotne także w tych najcichszych fragmentach nie giną detale, smaczki, nie trzeba wytężać słuchu, by usłyszeć wszystko co w nagraniu zawarto. Niewiele wzmacniaczy to potrafi.”

Review – PDF(PL, ENG SOON)